Visit Safe
Trygghet i hemmet

Ökad otrygghet i hemmet

Problemet - någon knackar på dörren och utger sig för att vara någon de inte är

Brott och andra problem med besökare för ensamboende skapar en utsatthet och otrygghet inte bara för den som bor ensam utan även för de anhöriga.

Varje dag sker ungefär 10 brott som är inriktade mot äldre och sjuka, de flesta brotten sker på dagtid i hemmet.Polisen har identifierat 30 ligor bara i Sverige som fokuserar på att lura denna utsatta målgrupp. Brottsstatistiken ökar för varje år.

Brottslingarnas målgrupp blir allt större med ökad livslängd, samhällets begränsade resurser/ekonomi för att erbjuda äldre platser på senior-, äldreboenden. Fler bor kvar hemma.

Tiden räcker inte till

Utmaningen - det är svårt för anhöriga att hela tiden vara tillgängliga

Familjen behöver i större utsträckning ta hand om sina anhöriga – samtidigt upplever många att de inte hinner med att ta hand om sina nära/kära i den utsträckning de önskar.

Behovet gäller inte bara om att förebygga brott, utan det handlar också om andra problem och missförstånd i samband med besökare hos ensamboende, t. ex. hantverkare, hemtjänst med flera.

Det finns ett uppdämt behov av en tjänst som förenklar vardagen för familjerna och som skapar en tryggare tillvaro i hemmet.

Vad är VisitSafe?

Visitsafe är till för att skapa trygghet, dels för de som är i en utsatt position i samhället och deras anhöriga : Ensamboende, äldre, sjuka.

Legitimering och Behörighet

VisitSafe legitimerar besökare innan de får tillträde till hemmet. Ett behörighetssystem styr vem som får tillgång att göra vad.

Kommunikation & Kontroll

Anhöriga kan kommunicera med den/de som befinner sig i hemmet och från håll hjälpa till att lösa vardagliga problem eller kontrollera att uppgifter genomförts.

Säkert partnernätverk

Endast certifierade företag/organisationer har möjlighet att ansluta sig till tjänsten. Användare av VisitSafe styr själva vilka partners som får göra legitimering.
Single image
KONTAKTA OSS

Representerar du ett svenskt företag, organisation eller kommunal hemtjänst?

Visit safe kommer inte att lösa alla behov som finns för den ensamboende, anhöriga och besökare, vi välkomnar samarbete med olika partners som vill skapa ett bättre liv och trygghet för ensamboende, deras anhöriga och de som besöker de ensamboende.

HANDBOKEN

Stegen som beskriver hur tjänsten fungerar

Legitimering
  • Besökaren legitimerar sig vid dörren med Mobilt BankID eller annan legitimeringslösning , mot Visit safe.
  • Behörighetssystemet säkerhetsställer att användaren är den vederbörande utger sig för att vara och att den representerar det företaget den uppger.
  • Information når den personen i hemmet såväl som dess anhöriga och det är säkert att öppna dörren.
  • Samtliga legitimeringar loggas
Kommunikation
  • Nu är förbindelsen öppen mellan besökaren, den ensamboende och de anhöriga via Visit Safe. Nu kan dessa aktörer samverka i trygghet.
Inne i hemmet
  • När besökaren legitimerat sig i appen och blivit insläppt i hemmet behöver vederbörande bumpa sin telefon mot mottagande enhet ( chip, klocka, armband, mobil, tv ) för att få tillgång till eventuell aktivitetslista eller påbörja loggning av besöket.
Logg & Aktiviteter
  • Varje besök loggas och besökare lämnar ifrån sig tid och aktivitet som vederbörande har utfört i hemmet.
OM TJÄNSTEN

Så kommer du igång

1. Ladda ner appen

Vår app finns för iPhone och Android.

2. Anslut dig och dina anhöriga

Skapa ett konto med mobilt BankID och parkoppla dig med dina anhöriga / nära vänner, så att alla som behöver får rätt information och kan vara med.

3. Sätt upp skylten på dörren

Få hem en skylt och sätt upp på dörren - Visit Safe

4. Välj paket

Välj lösning för den som bor ensam att få information ( t. ex. en högtalare, en tablet, en telefon, tv:n ) vi kan erbjuda flera olika lösningar.

5. Få en tryggare vardag

Nu kan du styra vem som skall få göra legitimering och sätta behörigheter för olika uppgifter för att skapa en enklare och tryggare vardag.
Hur går det till?

Olika paket

Bastjänsten är gratis att använda för alla privatpersoner Den personliga informationen är säkert hanterad, och följer EU:s nya dataförordning GDPR. All kommunikation är krypterad och hanteras med hög säkerhet. Tjänsten kommer att byggas ut med funktioner för att hjälpa den som bor ensam och de anhöriga. T.ex. nya smarta sätt att kommunicera.

Bastjänst

0 / month
Bastjänsten är gratis att använda för alla privatpersoner. Den personliga informationen är säkert hanterad, och följer EU:s nya dataförordning GDPR. All kommunikation är krypterad och hanteras med hög säkerhet.

Full kontroll

?? / month
Med en av våra samarbetspartner kan vi erbjuda en halskedja som håller koll på den äldre. Få koll på fallolyckor, gps position, geofence, 2-vägskommunition och få larm om beteende avvikningar.

Röststyrd högtalare

500
Med en våra samarbetspartner kan vi erbjuda en tal/textkonvertering i hemmet. Det ger den äldre möjlighet att kommunicera med dig som anhörig genom att prata så omsätts det till meddelande till dig och vice versa.
VÅR MÅLBILD

Citat från våra kunder